Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Místní řád

 
 

Rybník  PÁLOV  v  k.ú. Vlkaneč - Václav Vágner, Lomec čp.59,  28601 Čáslav

MÍSTNÍ ŘÁD K RYBOLOVU

1.)   Obecné zásady chování při lovu ryb

       Rybář je při pobytu u nádrže povinen zachovat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat k přírodě.

       Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Porušiteli tohoto ustanovení nebude p. V. Vágnerem v budoucnu vydáno povolení k lovu ryb. Mládež do 15 let smí lovit v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let. S ulovenými rybami je rybář povinen  zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Zakazuje se škrábání a kuchání ryb v katastru nádrže. Je též zakázáno stanování, táboření přes noc a rozdělování ohňů ve výtopě nádrže. Majitel povolení k rybolovu ručí za případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním díle, na březích a zařízeních. Při výkonu rybolovu je nutné, aby lovící dodržovali mezi sebou vzdálenost nejméně 3 metry, pokud se nedohodnou na menší. Místo k lovu nesmí být žádným způsobem vyhrazováno. 

2.)   Doba lovu

     Lov ryb je povolen osobám, které se prokáží platným povolením k rybolovu vydané p. V. Vágnerem od…do…(1.5.-31.12) pokud nebude stanoveno jinak. Denní doby rybolovu: 5:00 – 22:00 hod. 

    3.)Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy

a)       Lov ryb na rybníku „Pálov “ smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.

b)       Je povoleno chytat na dva pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky a krmítkem.

c)       Candát obecný, štika obecná jsou hájeni od 01.01. do 31.07. !

d)        KOI kapr  je  hájen  celoročně  ( zákaz lovu ) !!!

e)       Lov na rybku a přívlač je povoleno od 01.08. do 31.12. !!!

f)         Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.

      Je zejména zakázáno:

v      přechovávat ve vezírku více ryb než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího

v      odnášet ulovené ponechané ryby od vody před jejím zapsáním do přehledu o úlovcích

v      lovit ryby do čeřínku

v      řezat vidličky z rostoucích stromů

v      vnadit krví, masem a směsmi z masa, bílými červy, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií a dále sója, hrách, fazole.

v      Zákaz lovu ryb 15 m od konce ret.nádrže (trdliště) !!!

v      Zákaz vjezdu motorových vozidel k rybníku „ Karásek “. V případě porušení zákazu bude odebráno povolení k rybolovu a v budoucnu již nebude vydáno. 

       Povinné náčiní:

v      rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjišťování velikosti ulovených ryb a podběrák

v      pokud lovící přechovává ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku s kruhy

v      usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v nezměněném stavu, zejména kvůli možnosti kontroly jejich délky

     4.) Míra, počet, evidence úlovků

a)       Lovné míry: Candát obecný 50cm, Kapr obecný 40cm, Lín obecný 25cm,

     Úhoř říční 50cm, Štika obecná 50cm, Amur a Tolstolobik 60cm,

    ( cejn, karas,okoun, plotice 0cm ), hmotnost úlovku zapisovat dle pomocné tabulky.

b)      V jednom dni si oprávněný k lovu může ponechat 7 kg ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2ks ušlechtilých ryb ( kapr, štika, candát) a ostatní ( cejn, karas, plotice, lín, úhoř ). Při ulovení a ponechání si ryby podléhající lovné míře ( bod a) je lovící povinen tuto rybu zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu odnášet od nádrže či ji svěřovat druhé osobě.

c)       Omezení počtu úlovků:            

              Roční………10ks – kapr 40cm,tolstolobik a amur  60cm           

              Denní………  2ks – kapr 40cm,tolstolobik a amur  60cm        

Ulovenou poraněnou rybu nepouštět zpět do vody, dle rozhodnutí rybáře si rybu může ponechat, ale ryba se započítává do omezení počtu úlovků .

5.) Používání plavidel při lovu

Rybolov z plavidel je zakázán !!!

6.) Kontrola a dozor

Tuto činnost vykonává  řádně pověřená osoba  Jindřich Drahokoupil st., Rybářská stráž, Policie ČR. Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a úlovků. Při zjištění přestupku proti tomuto řádu či obecně platným předpisům jsou kontrolní osoby oprávněny odebrat  povolení k rybolovu, úlovky, popř. uložit sankci dle platných předpisů.

Rybník  „ Pálov  “ – Václav Vágner žádá všechny slušné rybáře, aby v případě zjištění závažných porušení místního řádu k rybolovu volali na níže uvedená telefonní čísla:

Václav Vágner  tel. 775 723 769 nebo 602 323 769 , Jindřich Drahokoupil st. tel. 721 655 702

7.) Povolení k lovu ryb

Povolení k rybolovu je možno objednat a zakoupit:

1.)    Václav Vágner na tel.čísle 775 723 769 nebo Vlkaneč čp.4 , Po-Pá 19:00 - 21:00,  So - Ne  7:00 - 12:00

2.)     Rybářův Ráj – Zdeněk Horák (rybářské potřeby), Zámecká 20, Kutná Hora – Sedlec, Po-Pá 8:00 – 18:00, So 9:00 – 13:00, Ne zavřeno,

      tel.číslo 602 126 756                     

8.) Závěrečná ustanovení

Po skončení platnosti povolení k rybolovu je nutno odeslat  přehled o úlovcích na adresu: Václav Vágner, Lomec čp. 59, 286 01 Čáslav, a to nejpozději do 15 dne po skončení platnosti nebo vhodit povolení k rybolovu do poštovní schránky na hrázi rybníka Pálov s nápisem „VRÁCENÍ“.Zaslání přehledu o úlovcích je v zájmu každého rybáře, neboť na základě sumarizace ryb přistupuje  vlastník k dalšímu zarybňování rybníka  „ Pálov “. Mezi výši odlovu a objemem pochopitelně existuje přímá úměrnost – čím více ryb se odchytlo a skutečně vykázalo, tím víc se jich musí nasadit. Funkci hospodáře a jako oprávněný se všemi jeho právy a povinnostmi vykonává: Václav Vágner, Lomec čp.59, 286 01 Čáslav.

Místní řád rekreačního  rybolovu je platný od 1.4.2010 a je závazný pro lov ryb na rybníku „ Pálov “ – Václav Vágner

(případné změny budou včas nahlášeny ).

TOPlist